Beheerst beloningsbeleid

SOS Pechhulp is een dochteronderneming van Centraal Administratiekantoor Dordrecht BV, hierna te noemen CAK.

Het beloningsbeleid van CAK en haar dochterondernemingen is eerlijk en adequaat, gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers.

CAK beloont haar medewerkers voor het grootste deel op basis van vast salaris. Bij een beperkt aantal onderdelen binnen CAK is variabele beloning wel een onderdeel van het salarishuis.

Dit betreft de volgende onderdelen:

  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het adviseren van schade- en zorgverzekeringen.
  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het adviseren van levensverzekeringen en hypotheken.
  • Onderdeel welke zich bezighoudt met het verhalen van claims rondom letselschade.
  • Eindejaarsuitkering aan alle medewerkers binnen de groep wanneer de resultaten binnen de groep dit toelaten. Persoonlijke resultaten hebben geen invloed op deze eventuele eindejaarsuitkering.

De totale uitgekeerde variabele beloning bedraagt nooit meer dan 20% van het totaal aan uitgekeerd vast inkomen. Dit maximum geldt voor heel CAK.

Voor individuele medewerkers geldt het uitgangspunt dat de variabele beloning niet meer bedraagt dan 20% van het vaste inkomen. Het vaste inkomen bestaat uit 12 keer het maandelijkse basissalaris en 8% vakantiegeld. Aan individuele medewerkers wordt nooit meer dan 100% van het vaste inkomen uitgekeerd. Is een variabele beloning meer dan 100% van het vaste inkomen? Dan vervalt het meerdere.

Daarbij hanteert CAK de norm dat, om in aanmerking te komen voor een (deel van de) variabele beloning, minimaal 50% van de criteria uit niet financiële gerelateerde criteria bestaan.

Over 2020 heeft de CAK € 1.129.784,- aan medewerkers, vallend onder vergunning-houdende activiteiten aan variabele beloning uitgekeerd.

Er zijn geen medewerkers met een beloning van meer dan € 1.000.000,- op jaarbasis.

Daarom SOS Pechhulp

  • Zeer lage premie
  • Gratis leenauto
  • Snel ter plaatse
  • Nederland of Europa
  • Hulp in eigen woonplaats
Bereken in 1 minuut