Disclaimer & Copyrights

Disclaimer
SOS Pechhulp International streeft naar een optimale betrouwbaarheid en actualiteit van de websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. SOS Pechhulp International kan derhalve tussentijds de informatie op de websites actualiseren. SOS Pechhulp International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door SOS Pechhulp International of door u aan SOS Pechhulp International, middels deze website.

Op overeenkomsten met National Academic met de autoverzekering zijn de bepalingen van de polisvoorwaarden en reglementen van National Academic van toepassing. Deze zijn opvraagbaar bij National Academic (Postbus 362, 3300 AJ Dordrecht). Bij verschillen tussen de digitale versie van de voorwaarden en de gedrukte versie van de voorwaarden, is de door National Academic gedrukte versie bindend.

SOS Pechhulp International tracht uiteraard reacties binnen acceptabele tijd te beantwoorden maar kan niet garanderen dat deze te allen tijde binnen een de door de consument aanvaardbare termijn worden verwerkt. Bij een in de optiek van de klant te laat verwerkte klantenreactie aanvaardt SOS Pechhulp International geen aansprakelijkheid.

Datum disclaimer: 12 augustus 2008